Voor jongeren is er een wisselend aanbod aan cursussen.

6estça geeft cursussen voor het basisonderwijs en zijn geschikt voor groep 1 tot 8. De lessen worden zowel binnen als buitenschooltijd gegeven. Heeft u een speciale wens of project neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Alle werkstukken die de leerling heeft gemaakt, mogen mee naar huis genomen worden.

Locatie naschoolse lessen: Kultureleraad, Prinses Irenelaan 16
2181 CZ Hillegom

Op donderdagochtend
van 10.00 tot 12.15 in de Waag Haarlem
Adres: Spaarne 30rd
2011 CJ Haarlem

Uitsluitend bij de eerste les is er een tekenpakket te koop.   Het materiaal is voldoende voor de eerste 3 tot 4 lessen.

Op vrijdagochtend
van 10.00 tot 12.15 in de Kulturele Raad Hillegom
Adres: Prinses Irenelaan 16
2181 CZ Haarlem

6estça staat voor het bevorderen van creativiteit bij jongeren & volwassenen. 6estça  doet dit door opdrachten te geven waarbij we de creativiteit van de leerlingen prikkelen en uitdagen om oplossingsgericht te denken. Bestaande afbeeldingen en kunstwerken geven extra inspiratie om de creativiteit te  bevorderen. Op deze manier haalt  6estça  kunst in de klas en brengt de leerling in contact met het cultureel erfgoed.